Een nieuwsbericht van onze secretaris.

Beste Leden,

Komende zaterdag wordt er 1200 meter pijpleiding voor Camperduin in het water gelegd. De firma Van Oord zal 800.000 kuub zand opspuiten vanaf de opening van de lagune tot net voorbij het sportpaviljoen Europagaai aan de Noordkant. Dit betekent dat er even geen gebruik gemaakt kan worden van de opgang en de trekker. De Zandsuppletie zal uiterlijk tot einde week 14 (6 april) duren en 24 per dag doorgaan.

Camperduin heeft het afgelopen winter zwaar te voorduren gehad met een aantal fikse westerstormen. Er is veel zand weggeslagen. De aannemer kan de veiligheid niet meer waarborgen en gaat daarom vroeger dan zij in eerste instantie hadden voorzien opnieuw opspuiten. Hopelijk blijft het zand nu wat langer op zijn plaats.

Zodra het strand weer toegankelijk is met een boot zal ik jullie op de hoogte brengen. Paviljoen Luctor et Emergo is in deze periode gewoon geopend.

Met vriendelijke vissersgroet,

Marit Vestering-Butter
secretaris

ps. de Algemene ledenvergadering staat gepland op vrijdag 25 mei in de Blinkerd. De agenda volgt nog.