Geacht lid,

Bij deze nodig ik u namens het bestuur uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van Botenvisvereniging ’t Hontbos.

De vergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 8 maart 2019. Het verenigingsjaar 2018 zal worden afgesloten en wij zullen samen praten over onze ambities voor 2019. Aan het einde van de vergadering zal Perry Zwagerman aftreden als bestuurslid. Max Englander JR. heeft zich kandidaat gesteld om ons bestuur te komen versterken. Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Dan verneem ik dit graag vooraf via de mail. Ook is er op de agenda ruimte voor ingebrachte punten vanuit de leden. Deze ontvang ik graag voor 1 maart 2019.

In de bijlage treft u de agenda voor 8 maart en de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering.

Laat u even weten of u erbij zult zijn?

Agenda ledenvergadering 8 maart 2019

 1. Opening 20.00 uur
 2. Welkom
 3. Vaststellen agenda
 4. Vastellen notulen van 25 mei 2018
 5. Ingekomen stukken leden
 6. Ingekomen stukken algemeen / mededelingen
 7. Jaarverslag (secretaris)
 8. Laatste afspraken met Gemeente Bergen
 9. Financieel jaarverslag
 10. Verslag kascontrolecommissie + aanstellen nieuw commissielid

Pauze

 1. Begroting komend verenigingsjaar + vaststellen contributie
 2. Ambities 2019
 3. Bedanken/ aanstellen commissies
 4. Bestuurswisseling
 5. Rondvraag
 6. Afsluiting 21.30 uur

 

 

 

onderwerp        :Agenda ledenvergadering

datum               :08.03.2019

tijd                   :20.00 – 22.00

locatie              :Blinkerd Schoorl

kenmerk           :AG20190803

Agenda ledenvergadering 8 maart 2019

 1. Opening 20.00 uur
 2. Welkom
 3. Vaststellen agenda
 4. Vastellen notulen van 25 mei 2018
 5. Ingekomen stukken leden
 6. Ingekomen stukken algemeen / mededelingen
 7. Jaarverslag (secretaris)
 8. Laatste afspraken met Gemeente Bergen
 9. Financieel jaarverslag
 10. Verslag kascontrolecommissie + aanstellen nieuw commissielid

Pauze

 1. Begroting komend verenigingsjaar + vaststellen contributie
 2. Ambities 2019
 3. Bedanken/ aanstellen commissies
 4. Bestuurswisseling
 5. Rondvraag
 6. Afsluiting 21.30 uur