Hier al het laatste nieuws

bootkeuring zaterdag 22 juni 2019

BOOTKEURING 2019

Op zaterdag 22 juni zijn al onze leden met boot van harte welkom om van 9.30-12.30 en 13.30-16.30 hun boot te laten keuren door onze bootkeurcommissie. Uiteraard zijn ook de leden zonder boot welkom voor een kopje koffie. De keuring vindt plaats op de rotonde van Camperduin.

Een nieuwsbericht van onze secretaris.

Beste Leden,

Komende zaterdag wordt er 1200 meter pijpleiding voor Camperduin in het water gelegd. De firma Van Oord zal 800.000 kuub zand opspuiten vanaf de opening van de lagune tot net voorbij het sportpaviljoen Europagaai aan de Noordkant. Dit betekent dat er even geen gebruik gemaakt kan worden van de opgang en de trekker. De Zandsuppletie zal uiterlijk tot einde week 14 (6 april) duren en 24 per dag doorgaan.

Camperduin heeft het afgelopen winter zwaar te voorduren gehad met een aantal fikse westerstormen. Er is veel zand weggeslagen. De aannemer kan de veiligheid niet meer waarborgen en gaat daarom vroeger dan zij in eerste instantie hadden voorzien opnieuw opspuiten. Hopelijk blijft het zand nu wat langer op zijn plaats.

Zodra het strand weer toegankelijk is met een boot zal ik jullie op de hoogte brengen. Paviljoen Luctor et Emergo is in deze periode gewoon geopend.

Met vriendelijke vissersgroet,

Marit Vestering-Butter
secretaris

ps. de Algemene ledenvergadering staat gepland op vrijdag 25 mei in de Blinkerd. De agenda volgt nog.

Sportvisverbod zeebaars van de baan

Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, worden in 2018 zowel de beroeps- als sportvisserij strenger gereguleerd. Daarbij geldt voor sportvissers het hele jaar een terugzetverplichting. Dat hebben de EU-Visserijministers eerder deze week besloten in Brussel.

Hieronder het gehele verslag

Bron: Sportvisverbod zeebaars van de baan

 

Steeds minder leven op de bodem van de Noordzee

Er zijn steeds minder dieren te vinden op de bodem van de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en het CBS. Er leven in de Noordzee ongeveer 140 diersoorten en hun aantallen zijn in de afgelopen 25 jaar met bijna een derde gedaald.

De aantallen zeevissen en zeevogels zijn vrijwel onveranderd, maar met de bodemdieren gaat het slecht. Schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels hebben flink te lijden onder de boomkorvisserij. Bij deze vorm van vissen worden sleepnetten met kettingen over de zeebodem getrokken.

Retour

Hoewel de boomkorvisserij inmiddels op zijn retour is en vissers nu minder schadelijke technieken gebruiken, heeft de bodemfauna zich nog niet hersteld.

Terwijl in de Noordzee het aantal bodemdieren achteruit is gegaan, is de situatie in de Waddenzee en de Ooster- en Westerschelde iets verbeterd. In de Westerschelde leven zelfs veel meer bodemdieren dan voorheen, als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit. In de Waddenzee heeft het verdwijnen van de mechanische kokkelvisserij in 2005 het dierenleven een impuls gegeven.

Bron: Steeds minder leven op de bodem van de Noordzee