Hier al het laatste nieuws

Beste leden, aanstaande zaterdag (25 maart) om half 11 organiseren wij op Camperduin een trekkertest

Aanstaande zaterdag (25 maart) om half 11 organiseren wij op Camperduin een trekkertest. Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken is van harte welkom. Er zullen in ieder geval twee verschillende trekkers met boten worden getest. Houdt wel de website in de gaten. Mocht Camperduin volgende week nog niet goed bereikbaar zijn i.v.m. de herinrichting dan wijken wij uit naar Hargen.

Hopelijk tot volgende week!

Nieuws vanaf het strand

Derde pakket zeebaarsmaatregelen

De Europese Raad van Visserijministers heeft besloten over het derde pakket van maatregelen ter bescherming van de zeebaarsstand. De maandelijkse vangstbeperkingen gaan voor het eind van deze maand in en zijn geldig tot het eind van dit jaar. Hiermee wordt voorgesorteerd op nieuwe beschermingsmaatregelen voor 2016.

Na de sluiting van de pelagische trawlervisserij in Het Kanaal en de Zuidelijke Noordzee tot eind april en de baglimit van drie zeebaarzen voor sportvissers, zijn de maandelijkse vangstbeperkingen voor beroepsvissers de derde maatregel die de EU neemt om de sterk onder druk staande zeebaarsstand te beschermen. In deze heldere infographic van de Europese Commissie is in één oogopslag te zien hoeveel iedere vorm van beroepsvisserij maandelijks per boot mag vangen.

In aanvulling op deze maatregel besluit het Comité voor Visserij en Aquacultuur volgende week donderdag 2 juli over de voorgestelde verhoging van de minimummaat voor zeebaars van 36 cm naar 42 cm voor zowel de sport- als beroepsvisserij. De European Anglers Alliance (EAA) heeft in aanloop naar deze bijeenkomst vandaag een brief gestuurd naar Alain Cadec, voorzitter Visserijcommissie van het Europarlement. Die stelt voor om de verhoging van de minimummaat voor het beroep stapsgewijs te verhogen en te beginnen bij 40 cm. De EAA en de EFTTA zijn hier fel tegen gekant omdat het geen recht doet aan het herstel van de zeer penibele situatie van de zeebaars noch aan het belang van de recreatieve zeebaarsvisserij (die een grotere waarde vertegenwoordigt dan de beroepsvisserij op zeebaars).

Bron: Derde pakket zeebaarsmaatregelen

Mededeling van onze voorzitter

Beste Leden,

In de afgelopen periode heeft het nieuwe bestuur enkele stappen weten te zetten om onze club naar verwachting weer draaiend te krijgen. Dit willen we graag met jullie delen.

Daarom nodigen we jullie op vrijdag 25 november om 20.00 uur uit voor een informatie/ ledenvergadering in de Blinkerd te Schoorl. Hier praten we jullie bij over de laatste ontwikkelingen. Wij hebben ervoor gekozen om naast deze vaste informatieavond ook een algemene ledenvergadering te houden zodat er eventueel besluiten gemaakt kunnen worden.

Wij hopen jullie graag te zien op de 25ste!

Namens het bestuur.

Mike Vestering, voorzitter